O nás
Tvoríme efektívnu budúcnosť

Kto sme

Naša spoločnosť, ktorá sa zameriava hlavne na výskum a vývoj produktov a služieb v oblastiach ako je riadenie spotreby a výroby energií, či zvyšovanie efektivity v priemysle, službách a iných odvetviach.

Víziou našej spoločnosti je pokračovať v implementácii najnovších poznatkov a skúseností z oblasti zavádzania moderných technológií. 

Našim hlavným cieľom naďalej ostáva tvorba projektov a riešení, ktoré sú synonymom kvality a jedinečnosti. Maximalizácia pridanej hodnoty pre zákazníka a dôraz na efektívnosť implementovaných riešení predstavujú kľúčový prínos našich projektov a poskytovaných služieb.

Zrealizované investičné projekty a história vývoja našej spoločnosti potvrdzujú, že sa dnes môžeme považovať za priekopníkov v oblasti aplikovania inovatívnych technológií, riešení a služieb.

Filantropia

Vnímame našu spoločenskú zodpovednosť a ako úspešná spoločnosť podporujeme zmysluplné aktivity rôznych organizácií ale aj jednotlivcov. Každoročne vynakladáme nemalé prostriedky na rozvoj, či organizáciu športových, umeleckých, alebo verejnoprospešných aktivít v regióne, kde pôsobíme.

História

1998

Vznik spoločnosti HAKO, s. r. o.

Telekomunikácie

1998 - 2005 / Realizácia telekomunikačnej výstavby

Počas tohto obdobia sme realizovali tisícky zákaziek pri výstavbe sietí telekomunikačných operátorov, spolupracovali sme s väčšinou telekomunikačných operátorov na Slovensku a zabezpečovali sme pre nich komplexné a jedinečné riešenia.

 

Naša činnosť zahŕňala výber miesta, návrh riešenia, tvorbu projektovej dokumentácie, až po komplexnú výstavbu a uvedenie do prevádzky. Našimi spokojnými zákazníkmi sú ORANGE, Telefónica O2, Slovak Telecom, Alcatel – Lucent, Huawei, Swan, Energotel, O2, Corinex, Jadrová elektráreň Mochovce, Vissim a mnoho ďalších. S mnohými spolupracujeme doteraz.

Priemyselné celky

2005 / Rozšírenie činnosti o výstavbu priemyselných celkov

Od roku 2005 sme rozšírili svoju činnosť o komplexnú výstavbu investičných priemyselných celkov. Rozsah činností zahŕňal zabezpečenie komplexného servisu od zistenia potrieb, cez projekciu, inžiniering, až po kompletné vybudovanie celého závodu.

2008

Transformácia na akciovú spoločnosť - HAKO, a. s.

Energetika a OZE

2010 / Rozšírenie činnosti v oblasti energetiky a OZE

V období rokov 2010 až 2012, kedy na Slovensku vypukol „boom“ výstavby obnoviteľných zdrojov energie sme boli jedna z prvých spoločností, ktorá túto výstavbu naprojektovala a zrealizovala. Oblasti obnoviteľných zdrojov energie sa venujeme doteraz.

 

Medzi naše činnosti patrí komplexná realizácia výstavby obnoviteľných zdrojov energie, primárne fotovoltických elektrární, doplnená o služby spojené s ich servisom a administratívnou podporou v oblasti legislatívy.

 

Našu činnosť sme zároveň rozšírili o vykonávanie dohľadu nad prevádzkou OZE, ktorého úlohou je zabezpečiť jeho efektívnejšie využitie a eliminovať  výpadky jeho produkcie.

Výskum a vývoj

2015 / HAKO, a. s. ako Výskumno-vývojová organizácia

Činnosti v oblasti energetiky sme rozšírili o výskum a vývoj technológií a zariadení v oblasti diaľkových odpočtov, informatívneho odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách a vývoju meradiel pre meranie trakčnej energie.

 

Vyvinuli sme vlastný inteligentný merací systém IMS NOETiC i4.0 a aktuálne sa sústredíme  na vývoj jeho podporných modulov. Moduly sa zameriavajú na procesy a činnosti v oblasti diaľkových odpočtov, reguláciu procesov najmä pre OZE, miestne distribučné sústavy a energetický manažment, sledovanie efektivity stojov a zariadení až po meranie výkonnosti pracovnej sily.

Certifikáty
a oprávnenia

Referenčné projekty

© 1998 – 2021 HAKO, a.s. Všetky práva vyhradené.

OEE PL

Kompletná špecifikácia modulu OEE

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

OEE modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

HSV2

Kompletná špecifikácia hardvéru HSV V2 

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér HSV V2

Mám záujem

Send download link to:

HTS

Kompletná špecifikácia hardvéru Terminál HTS

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Terminál HTS

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

TouchBox

Kompletná špecifikácia hardvéru Touch BOX

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Touch BOX

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

Kompletná špecifikácia hardvéru HEMR V1

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér HEMR V1

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

HDL4000

Kompletná špecifikácia hardvéru HDL4000

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér HDL 4000

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

HER

Kompletná špecifikácia hardvéru HER

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér HER

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

RS 485

Kompletná špecifikácia hardvéru RS 485/ETH

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér RS485 / ETH

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

Kompletná špecifikácia hardvéru HSV V1

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér HSV V1

Mám záujem

Send download link to:

Kompletná špecifikácia IMS NOETiC i4.0

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného systému.

IMS NOETiC i4.0

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

NOETiC PL

Kompletná špecifikácia NOETiC i4.0 SCADA 

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

SCADA modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

MZE PL

Kompletná špecifikácia modulu MZE

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

MZE modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

MDS PL

Kompletná špecifikácia modulu  MDS 

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

MDS modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

PM PL

Kompletná špecifikácia modulu PM

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

PM modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

EMGMT2 PL

Kompletná špecifikácia modulu  EMGMT / R

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

EMGMT/R modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

EMGMT1 PL2

Kompletná špecifikácia modulu  EMGMT 

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

EMGMT modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na