Meníme dáta na znalosti

Inteligentný
merací systém
NOETiC i4.0

Špecifikácia

Procesný model systému

Systém zabezpečuje zber a prenos dát o spotrebe vždy v reálnom čase. Ponúka možnosť zberu elektrických a neelektrických fyzikálnych veličín a jeho zásadnú pridanú hodnotu tvorí schopnosť nazbierané dáta interpretovať komplexne a z viacerých úrovní. A to vždy v synergii s cieľom jeho zavedenia.

Zber dát zabezpečuje prostredníctvom hardvérovej a softvérovej infraštruktúry, prípadne integruje údaje aj z iných informačných systémov.

Údaje systém na základe algoritmov mení na zrozumiteľné informácie prezentované vo forme tabuliek, grafov a textových zostáv. Zozbierané údaje je možnosť spracovávať lokálne na serveri zákazníka, alebo formou služby u nás ako dodávateľa riešenia.

Spracovaním údajov systém vytvára trendy priebehu spotreby a vizualizuje preddefinované obrazové a tlačové výstupy, ktoré poskytujú ucelený prehľad o meraných veličinách, alebo o stave technológie.

Tvorba užívateľských reportov, ktoré sú skutočným odrazom štruktúry zákazníka so všetkými jeho špecifikami. Všetky vytvorené reporty je následne možné vizualizovať, tlačiť, prípadne ich exportovať do súborov, alebo iných informačných systémov.

Analýzou a vyhodnocovaním údajov IMS zasiela hlásenia v reálnom čase, spúšťa alarmy, alebo priamo ovláda technologický proces podľa nastavených kritérií.

Pomocou analýz, reportov, ovládania technológie a predikcií identifikuje slabé miesta, poukazuje na možnosti optimalizácie a predchádza krízovým stavom a plytvaniu s energiami. 

Okrem štandardných funkcionalít ponúka možnosť ich rozšírenia o špecifické požiadavky zákazníka a tvorí podklad pre energetické audity a vyhodnocovanie GES.

Jadro SCADA systému

NOETiC i4.0 Core

SCADA systém pre meranie, zber, spracovanie, vyhodnocovanie a interpretáciu údajov

Dostupné moduly systému

EMGMT

Energetický manažment

EMGMT / R

Energetický manažment pre železničnú dopravu

OEE

Meranie efektivity zariadení

PM

Meranie výkonnosti servisných činností

MDS

Merací systém pre miestne distribučné sústavy

MZE

Manažment zdrojov energie

Dostupné hardvérové produkty

HDL 4000

Datalogger pre zber dát

RS 485/ETH

Prevodník 485/ETH

Terminál HTS

Stacionárny terminál

Služby

Máte záujem o spoluprácu?

Pripravíme Vám jedinečné riešenie na mieru.

© 1998 – 2021 HAKO, a.s. Všetky práva vyhradené.

OEE PL

Kompletná špecifikácia modulu OEE

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

OEE modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

HSV2

Kompletná špecifikácia hardvéru HSV V2 

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér HSV V2

Mám záujem

Send download link to:

HTS

Kompletná špecifikácia hardvéru Terminál HTS

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Terminál HTS

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

TouchBox

Kompletná špecifikácia hardvéru Touch BOX

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Touch BOX

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

Kompletná špecifikácia hardvéru HEMR V1

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér HEMR V1

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

HDL4000

Kompletná špecifikácia hardvéru HDL4000

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér HDL 4000

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

HER

Kompletná špecifikácia hardvéru HER

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér HER

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

RS 485

Kompletná špecifikácia hardvéru RS 485/ETH

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér RS485 / ETH

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

Kompletná špecifikácia hardvéru HSV V1

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného hardvéru.

Hardvér HSV V1

Mám záujem

Send download link to:

Kompletná špecifikácia IMS NOETiC i4.0

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného systému.

IMS NOETiC i4.0

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

NOETiC PL

Kompletná špecifikácia NOETiC i4.0 SCADA 

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

SCADA modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

MZE PL

Kompletná špecifikácia modulu MZE

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

MZE modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

MDS PL

Kompletná špecifikácia modulu  MDS 

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

MDS modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

PM PL

Kompletná špecifikácia modulu PM

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

PM modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

EMGMT2 PL

Kompletná špecifikácia modulu  EMGMT / R

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

EMGMT/R modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na

EMGMT1 PL2

Kompletná špecifikácia modulu  EMGMT 

Vyplňte údaje a na e-mailovú adresu Vám zašleme kompletnú špecifikáciu daného modulu.

EMGMT modul

Mám záujem

Poslať kompletnú špecifikáciu na