Spoločnosť HAKO stabilne funguje na Slovenskom trhu od roku 1992. Počas tohto obdobia prešla vývojom, kde každá zo zmien prispela k jej posilneniu a kvalitatívnemu zlepšeniu. Dnes je to už chránená značka HAKO, akciová spoločnosť.

Za toto dlhé obdobie sme zvládli veľa úspešných a náročných projektov. Často to boli skutočné výzvy. Či už to bola od 90-tych rokov účasť na výstavbe telekomunikačných sietí pre mobilných operátorov alebo neskôr oblasť obnoviteľných zdrojov energie s navrhnutím a postavením prvej fotovoltickej elektrárne na Slovensku. V každej dobe sme pracovali s najmodernejšími technológiami.

Takí sme aj dnes. Stále hľadáme nové možnosti a technológie pre našich zákazníkov. Unikátne a jedinečné riešenia, ktoré posúvajú nás aj našich partnerov dopredu. Vždy sa snažíme prinášať kvalitu, nové pohľady, nebojíme sa výziev. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že od roku 2011 nie sme len obchodnou a výrobnou spoločnosťou, ale aj spoločnosťou, ktorá sa venuje vlastnému výskumu a vývoju, a vlastní Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Našim mottom je robiť najlepšie a pre najlepších. O udržanie tejto idei sa dlhodobo usilujeme a zaznamenávame úspechy. O dosiahnutí nášho cieľa, úspechu a kvalite však najlepšie hovoria naše výsledky, a najmä naši spokojní zákazníci.

Takže, ak hľadáte stabilného a spoľahlivého partnera s dlhoročnými skúsenosťami, potrebujete inovácie, nové progresívne pohľady či technológie v oblasti riadenia výroby alebo energetiky, alebo potrebujete unikátne riešenie na mieru pre Vašu spoločnosť, sme pre Vás ten správny partner.

Miroslav Hartmann
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Súčasnosť

Vývoj softvéru, hardvéru, diaľkové odpočty, energetika, meranie a regulácia, robotizácia. To všetko ide ruka v ruke s poradenstvom, riešením efektivity, kvality, ako aj ziskom, ktorý pre našich partnerov vytvárame. Spoločnosť HAKO, a.s. je v týchto odboroch silná už dnes a našim ambicióznym cieľom je túto pozíciu si nielen udržať a trvale patriť medzi najlepšie a najprogresívnejšie spoločnosti na trhu, ale stať sa lídrom v uvedených oblastiach.

Creative scream
Creative scream
Creative scream
TP2
Signum
Žilinská univerzita
CD Profil
Agis
Raven
Fermont
Procar
Swan
Huawei
O2
Orange
Telekom
Skyoll
Telefonica
Slovanet

História

Telekomunikácie: Od roku 1998 spoločnosť HAKO, a.s. zrealizovala tisícky zákaziek pri výstavbe sietí telekomunikačných operátorov. Spolupracovali sme snáď so všetkými operátormi a zabezpečovali sme komplexné a jedinečné riešenia. Naša činnosť zahŕňala výber miesta, návrh riešenia, tvorbu projektovej dokumentácie, komplexnú výstavbu až po oživenie. Našimi spokojnými zákazníkmi sú ORANGE, Telefónica O2, Slovak Telecom, Alcatel – Lucent, Huawei, Swan, Energotel, O2, Corinex, Jadrová elektráreň Mochovce, Vissim a mnoho ďalších. S mnohými spolupracujeme doteraz.

Priemyselné celky: Pri prinášaní komplexných riešení sa neraz stalo, že sa na nás obrátili naši zákazníci s požiadavkou dodávky na kľúč. Pre týchto zákazníkov sme zabezpečovali komplexný servis od zistenia potrieb, cez projekciu, inžiniering až po vybudovanie závodu.

Fotovoltické elektrárne: V období rokov 2010 až 2012, kedy na Slovensku vypukol „boom“ výstavby obnoviteľných zdrojov energie, sme boli jedna z najväčších spoločností, ktorá túto výstavbu naprojektovala a zrealizovala. Táto výstavba bola náročná najmä na zvládnutie logistiky a termínov. V danom období pracovali na týchto projektoch stovky pracovníkov a táto činnosť nás zdokonalila v časovom manažmente. Oblasti obnoviteľných zdrojov energie sa venujeme doteraz.

Filantropia

Vnímame našu spoločenskú zodpovednosť a ako úspešná spoločnosť podporujeme zmysluplné aktivity rôznych organizácií ale aj jednotlivcov. Každoročne vynakladáme nemalé prostriedky na rozvoj či organizáciu športových, umeleckých alebo verejnoprospešných aktivít v regióne, kde pôsobíme.