Popis systému


  • sledovanie aktuálneho stavu technológie v reálnom čase


  • zber, archivácia a spracovanie dát


  • vizualizácia procesov, generovanie reportov


  • regulácia a riadenie procesov


  • preddefinované alebo zákaznícky definované, bilancie, trendy a iné výpočty


Systém NOETiC i4.0 sa skladá z hardvérovej a softvérovej časti, tieto sú prispôsobené požiadavkám klienta - riešenie na mieru, zároveň obsahuje preddefinované moduly podľa zamerania danej aplikácie. Umožňuje integráciu už existujúcich systémov do jedného prehľadného celku. Prístup do systému je cez internet a webový prehliadač, preto je možné sledovať aktuálne údaje z akéhokoľvek miesta na svete. Pre užívateľov je možné zriadiť rôzne úrovne prístupu a radiť ich do skupín.

Súvisiace produkty