Charakteristika


Na meranie sa využívajú meradlá s komunikačným výstupom umožňujúcim diaľkový odpočet. Pre komunikáciu sa využíva prenosová sieť (LAN, WAN), ktorú doplníme o zariadenia umožňujúce pripojenie jednotlivých prvkov IMS. V prípade, že vybudovanie LAN nie je možné (veľké vzdialenosti, spevnené plochy...), buduje sa bezdrôtová sieť.

Systém spĺňa všetky požiadavky kladené vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike + novelou vyhlášky 168/2015 a zákona 142/2000 Z.z. o metrológii.

výhody


 • získanie online prehľadu o spotrebe energií, stratách, poruchovosti, atď. – prehľad


 • možnosť vzdialeného prístupu správcovi aj užívateľom – komfort


 • splnenie požiadaviek na IMS pre MDS – dodržiavanie zákonných podmienok


 • automatizované nahlasovanie údajov ( OKTE, SEPS, RDS, URSO ) – efektivita


 • detekcia chybových stavov + alarmy – bezpečnosť


 • stráženie limitných hodnôt – kWmax, cos Ø, spotreba – úspora


 • analýza meraných hodnôt – podklad pre rozhodovanie


 • analýza meraných hodnôt – podklad pre rozhodovanie


 • regulácia jednoduchých procesov – jednoduchosť


 • reporty zvolených veličín – podklad pre rozhodovanie


 • zlúčenie / zastrešenie viacerých autonómnych systémov – jednoduchosť


Súvisiace produkty