Meranie, analýza, kontrola a regulácia:

Elektrickej energie

Neelektrických veličín
voda, plyn, teplo a podobne

Stavu procesov

Poskytuje prehľad energetickej náročnosti výroby až po úroveň jednotlivých výrobkov na základe skutočných údajov o odbere energií. Umožňuje oprávneným užívateľom okamžitý prehľad o stave zariadení a priebehu ich spotreby (celkovej aj jednotlivých vybraných zariadení) 24h denne po celý rok.

Modul obsahuje preddefinované riešenia Meranie, Analýzy, Regulácia, ktoré je možné doplniť o riešenia podľa požiadaviek klienta. Je to otvorený systém, umožňujúci zaintegrovať doposiaľ používané systémy, aj poskytovať výstupy do iných systémov.

Súvisiace produkty